Bảng giá triệt lông

TÊN DỊCH VỤ GIÁ GỐC
Nách 1.600.000 vnđ/ 10 buổi
Mép 1.400.000 vnđ/ 10 buổi
Cả Mặt 5.000.000 vnđ/ 10 buổi
Cổ 4.500.000 vnđ/ 10 buổi
Lưng 5.000.000 vnđ/ 10 buổi
Ngực 1.600.000 vnđ/ 10 buổi
Bụng 4.000.000 vnđ/ 10 buổi
Bikini 9.000.000 vnđ/ 10 buổi

 

TÊN DỊCH VỤ GIÁ GỐC
1/2 Tay 3.000.000 vnđ/ 10 Buổi
Cả Tay 5.500.000 vnđ/ 10 Buổi
1/2 Chân 3.500.000 vnđ/ 10 Buổi
Cả Chân 6.500.000 vnđ/ 10 Buổi
Toàn Thân 25.000.000 vnđ/ 10 Buổi
   
   

 

    Đăng ký thông tin