Bảng giá trị mụn

TÊN DỊCH VỤ GIÁ GỐC
Chăm sóc da mụn 500.000 vnđ/ Buổi
Chăm sóc da mụn theo liệu trình (Gói 1) 6.000.000 vnđ
Chăm sóc da mụn theo liệu trình (Gói 2) 10.000.000 vnđ
Chăm sóc da mụn theo liệu trình (Gói 3) 16.000.000 vnđ

 

    Đăng ký thông tin